Volleybal PowerBall Spinner Polsstok PowerBall Spinner Kitesurfing PowerBall Spinner Golf PowerBall Spinner

Handleidingen van onze PowerBalls en accessoires

Om haarfijn uit te leggen aan onze klanten hoe de PowerBall en de digitale snelheidsmeters werken hebben we nieuwe handleidingen geschreven in het Nederlands, begeleid door heldere afbeeldingen. Uit eerder gedaan onderzoek door ons bleek de papieren engelstalige handleiding niet altijd even gewenst door iedereen. Vandaar dat we ook besloten hebben deze oude handleidingen niet meer standaard mee te leveren, maar om de nieuwe Nederlandstalige op onze site ter download aan te bieden. Kies hieronder de handleiding die voor jou van toepassing is: